Kursinnehåll:

 • 1
  Välkommen
  • Välkommen!
  • Välkommen!
 • 2
  Vad är storytelling?
  • Vad är storytelling?
  • Vad är storytelling?
  • Olika former av storytelling
  • Olika former av storytelling
  • Hur vill du använda storytelling?
 • 3
  Så här gör du
  • Bestäm syfte
  • Pdf i vilket syfte vill du berätta?
  • I vilket syfte skall du berätta
  • Välj när och till vem du skall berätta
  • När och till vem skall du berätta?
  • Skörda din berättelse
  • Skörda din berättelse
  • Dramarturgi. Dina tre P
  • Dina tre P
  • Så kommer du ihåg din berättelse
  • Så memorerar eller kommer ihåg din berättelse
 • 4
  Framför din berättelse
  • Berättarstilar
  • Berättarstilar
  • Med din röst
  • Med din röst
  • Med kroppsspråk
  • Med ditt kroppsspråk
  • Temperament
  • Temperament
  • Sammanfattning
  • Sammanfattning
 • 5
  Några exempel på berättelser
  • Min berättelse
  • Mitt företags "födelseberättelse"
  • En värdegrundsberättelse